AC Sparta Praha

Výzva akcionářům AC Sparta Praha

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ostatní

27. 2. 2001 | 15:38zpět na seznam novinek
Praha - Představenstvo společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. se sídlem Praha 7, Milady Horákové vyzývá v souladu s ustanovením § 214 obchodního zákoníku akcionáře společnosti, kteří jsou v prodlení s předložením akcií společnosti pro účely jejich výměny ve smyslu rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 8.11.2000, k předložení veškerých listinných akcií vydaných společností AC Sparta Praha Fotbal, a.s. za účelem jejich výměny za nové akcie obsahující oproti stávajícímu znění dvě změny, a to aktuální údaj o sídle společnosti a aktuální údaj o výši základního jmění společnosti a jeho rozvržení na akcie, v dodatečné lhůtě, která poběží ode dne 12.3.2001 do 12.4.2001. Výměna akcií bude probíhat ve lhůtě od 12.3.2001 do 12.4.2001, a to v pracovních dnech, vždy od 10,00 hod do 14,00 hod. v sídle společnosti. Dosavadní akcie předložené akcionářem v tomto termínu budou vyměněny za stejný počet akcií o stejné jmenovité hodnotě. Akcionáři jsou povinni předložit k výměně originál platné akcie společnosti a prokázat se platným průkazem totožnosti. Akcionář je oprávněn nechat se při výměně akcií zastoupit jinou fyzickou osobu, která však musí doložit své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionář právnickou osobou, musí zároveň předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce. Upozornění: představenstvo společnosti v této souvislosti akcionáře zároveň upozorňuje, že v případě, že ve výše stanovené lhůtě akcie společnosti k výměně opět nepředloží, prohlásí představenstvo v souladu s ustanovením § 214 odst. 3 obchodního zákoníku tyto akcie za neplatné a nové akcie, které nebyly vyzvednuty, budou v souladu s ustanovením § 214 odst. 4 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu prodány prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na veřejném trhu na účet dotčeného akcionáře, kterému pak bude vyplacen výtěžek z tohoto prodeje po odečtení nákladů, které společnost byla nucena v této souvislosti účelně vynaložit.

Fan Shop

 • Dres 2017-2019

  1890 Kč

  Kup

 • Hodiny ACS stadion

  790 Kč

  Kup

 • Souprava Nike ACS trénink žlutá

  2190 Kč

  Kup

 • Šála David Lafata

  350 Kč

  Kup

Pošli odkaz | Nahoru
Generální partner
Platinum partneři