AC Sparta Praha

Spolupráce se školami

Úvod - Klub - Mládež

Anglo – německá obchodní akademie, a.s. (ANOA)

Ve školním roce 2009/10 uzavřela AC Sparta Praha fotbal a.s. (Sparta), dohodu o spolupráci s Anglo – německou obchodní akademií, a.s. (ANOA), Bělohorská 171, 169 00 Praha 6 – Břevnov (obor M – Ekonomika a podnikání), v rámci sportovních tříd Sportovních center mládeže.

ANOA speciálně upravila rozvrh výuky tak, aby umožňoval fotbalistkám a fotbalistům účast na dopoledních tréninkových jednotkách, dovoluje jim organizačně propojit náročné studijní a sportovní povinnosti.

ANOA navazuje na přípravu hráčů Sparty v ZŠ Marjánka, Bělohorská 52, 169 00 Praha 6 – Břevnov, s níž také Sparta těsně metodicky spolupracuje v rámci sportovních tříd.

Více o Anglo – německé obchodní akademii najdete zde.

Kontakt

Mgr. Lenka Boušková
sociálně-organizační pracovnice
Tel.: +420 233 028 527
Mobil: +420 724 330 139
E-mail: bouskova@sparta.cz

Mgr. Miroslav Krieg
trenér SCM
Tel.: +420 233 028 530
Mobil: +420 603 449 411
E-mail: kriegmiroslav@seznam.cz

Sportovní třídy při ZŠ Marjánka

V podobném duchu fungují i sportovní třídy na úrovni základní školy. V rámci školní docházky mají žáci rozšířenou výuku tělesné výchovy o 3 hodiny týdně. Z toho 2 hodiny jsou věnovány speciální fotbalové přípravě a jedna hodina regeneraci. Tuto speciální přípravu vede stejně jako u SCM profesionální trenér, který je zárukou kvalitní tréninkové přípravy.

Žáci mohou být zařazeni do systému ST od 6. třídy až po ukončení základní školní docházky v 9. třídě.

AC SPARTA PRAHA fotbal, a.s. spolupracuje se základní školou Marjánka na Bělohorské ulici 52/417, která svou polohou v blízkosti areálu Fotbalového centra naprosto vyhovuje potřebám klubu i hráčů.

Veškeré informace o ST a zařazení hráčů do sportovních tříd můžete získat u hlavního trenéra ST:

Kontakt

Jan Kopáňko
hlavní trenér ST
Mobil: +420 777 690 925

Odkaz na internetové stránky školy www.zsmarjankapraha6.cz e-mail: info@zsmarjanka.cz.

Škola dívčího fotbalu

Sparta se snaží zapojovat do vzdělávacího programu, který propojuje školu s fotbalem, nejen chlapce. Klub navázal spolupráci se ZŠ Na Smetance – tato základní škola nabízí unikátní fotbalové třídy pro dívky. ZŠ Na Smetance disponuje velmi dobrou vybaveností (nedávno prošla celkovou rekonstrukcí), nabízí vstřícnost k potřebám mladých fotbalistek a podmínky pro rozvoj výkonnostního sportu. Škola je navíc velmi dobře dostupná, neboť sídlí v centru města, několik minut od přestupní stanice metra Muzeum.

Výuka ve speciálních dívčích fotbalových třídách probíhá ve vazbě na tréninkový plán. Tréninkové jednotky jsou zaměřeny na všestrannou i specializovanou pohybovou přípravu pod vedením odborníků. Pro mladší ročníky (1.-5. třída) je zajištěn kompletní program od 6.30 až do 17.00 hodin. Talentované dívky mají rovněž možnost kontinuálního přechodu na partnerskou střední školu.

Kontakt

ZŠ Na Smetance
PaedDr. Hana Vítová
(ředitelka školy)
Tel.: 222 250 799, 222 251 261
E-mail: skola@nasmetance.cz

AC Sparta Praha
Eva Haniaková
(trenérka ženských mládežnických týmů)
Mobil: +420 602 964 768
E-mail: haniakova@seznam.cz

Sparťanská školka

Při výchově těch nejmenších fotbalistů a fotbalistek spolupracuje AC Sparta Praha s Foxíkovou mateřskou školou Smart Fox.

Cílem naší školky je všestranný rozvoj vybraných talentovaných dětí jak po sportovní tak i vzdělávací stránce za účelem plynulého přechodu pohybově nadaných dětí do navazujících mládežnických týmů fotbalového klubu AC Sparta Praha.

U dětí jsou pod dohledem vybraných a kvalifikovaných trenérů rozvíjeny pohybové dovednosti tak, aby se dále mohly všeobecně sportovně rozvíjet, popřípadě zařadit do navazujících mládežnických družstev a úspěšně rozvíjet své fotbalové schopnosti. Tým pedagogů pak rozvíjí ostatní dovednosti dětí za účelem jejich připravenosti na nastávající školní docházku.

Web mateřské školky Smart Fox najdete na www.foxikovaskolka.cz.

Pošli odkaz | Nahoru
Generální partner
Platinum partneři