AC Sparta Praha

Nadační fond ACS

Úvod - Fanoušci - Společenská odpovědnost

Nadační fond AC Sparta Praha má za cíl podporovat bývalé hráče klubu, kteří se ocitli ve zdravotní či sociální nouzi. Založen byl v roce 2013, kdy klub slaví 120 let od svého vzniku. Takto dlouhá historie zavazuje klub k podpoře nejen bývalých hráčů, ale také dalších komunitních projektů.

Fotbal totiž v dnešní době přesahuje autové čáry a 90 minut hry na trávníku a především díky své publicitě může pomáhat. Klub AC Sparta Praha prostřednictvím svého Nadačního fondu nejen že může, ale také chce být součástí komunity, která existuje okolo fotbalového klubu.

Správní a dozorčí rada Nadačního fondu AC Sparta Praha je složena z bývalých hráčů a osobností klubu, ze zaměstnanců klubu a osobností veřejného života. Plnění poslání Nadačního fondu tak garantují osobnosti jako Václav Mašek či Vladimír Táborský nebo Jan Jiráň.

Nadační fond bude ve svém počátku poskytovat finanční a materiální podporu bývalým hráčům klubu AC Sparta Praha sdruženým ve Sparta Plejer Clubu. Základním kritériem bude aktuální zdravotní a ekonomická situace bývalého hráče. Na pomoc není právní nárok, rozhoduje o ní svobodně správní rada Nadačního fondu AC Sparta Praha.

Veškerá činnost Nadačního fondu, přehled výdajů a příjmů, bude transparentně zveřejňována v každoroční výroční zprávě o činnosti Nadačního fondu. Ta bude přístupná na oficiálních internetových stránkách klubu, stejně jako pravidelné zpravodajství o aktuálních aktivitách Nadačního fondu.

 

Sparťani sobě!

Příjmy Nadačního fondu AC Sparta Praha jsou tvořeny především dary fotbalového klubu AC Sparta Praha, dary aktivních hráčů AC Sparta Praha a výnosy z aukcí dresů a prodeje speciálních kolekcí suvenýrů. Dalším zdrojem příjmů jsou dary fyzických a právnických osob, které je možné následně odečíst od základu daně dle platné legislativy. Staňte se dárcem a pomáhejte také vy. Počítá se každý příspěvek, protože každá koruna pomáhá.

Pro více informací o možnostech, jak podpořit Nadační fond AC Sparta Praha, kontaktujte správní radu Nadačního fondu na nadacnifond@sparta.cz.

Bankovní účet Nadačního fondu AC Sparta Praha je veden u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. pod číslem 2108416971/2700. Na uvedený bankovní účet je možné zasílat příspěvky na jeho provoz. Na vyžádání pak zástupce Nadačního fondu AC Sparta Praha vystaví potvrzení o daru či darovací smlouvu.

 

Nadační fond AC Sparta Praha

Založen: 2013
Zřizovatel: AC Sparta Praha fotbal, a.s.
Správní rada: Václav Mašek (předseda), Dušan Svoboda, Tomáš Křivda
Dozorčí rada: Jaroslav Bartoň (předseda), Vladimír Táborský, Jan Jiráň, Marek Šmejkal, Daniel Křetínský

GENERALI Arena
Milady Horákové 1066/98
170 82 Praha 7 - Letná
nadacnifond@sparta.cz

 

Žádosti o potvrzení daru pro odpočet od základu daně

Každý dárce může odečíst dary na veřejně prospěšné účely od základu daně. Rádi všem dárcům Nadačního fondu AC Sparta Praha vystavíme potřebné potvrzení. Stačí jen vyplnit potřebnou žádost (pro fyzické osoby ke stažení zde, pro právnické osoby zde) a zaslat ji e-mailem na adresu nadacnifond@sparta.cz nebo poštou na adresu Nadačního fondu AC Sparta Praha.

 

Podmínky pro odpočet daní pro fyzické osoby platné od 2014

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud úhrnná hodnota poskytnutých bezúplatných plnění ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě. 

 

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Nadační fond AC Sparta Praha je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

 

Ke stažení

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Pošli odkaz | Nahoru
Generální partner
Platinum partneři